Tôi là "phái viên"

Trần Đăng (người cầm máy ảnh) trong một chuyến công tác cùng các nhà báo của Lao Động: Nguyễn Thịnh, Vĩnh Quyền, Lâm Chí Công. Ảnh NVCC
Trần Đăng (người cầm máy ảnh) trong một chuyến công tác cùng các nhà báo của Lao Động: Nguyễn Thịnh, Vĩnh Quyền, Lâm Chí Công. Ảnh NVCC
Trần Đăng (người cầm máy ảnh) trong một chuyến công tác cùng các nhà báo của Lao Động: Nguyễn Thịnh, Vĩnh Quyền, Lâm Chí Công. Ảnh NVCC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top