“Tôi hạnh phúc khi gọi Việt Nam là quê hương mình’’

Ông Wayne vinh dự được trao giải nhất Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2020. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ông Wayne vinh dự được trao giải nhất Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2020. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ông Wayne vinh dự được trao giải nhất Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2020. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top