Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Tôi đã khóc khi thấy cờ Tổ quốc bay phất phới tại Lễ Tuyên ngôn độc lập”