Tối 15.12 bay hiệu chuẩn đường băng mới tại Tân Sơn Nhất

Đường băng sân bay Tân Sơn Nhất trước khi được sửa chữa. Ảnh LĐO
Đường băng sân bay Tân Sơn Nhất trước khi được sửa chữa. Ảnh LĐO
Đường băng sân bay Tân Sơn Nhất trước khi được sửa chữa. Ảnh LĐO
Lên top