Toàn ngành BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Người dân sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số khi đi khám chữa bệnh. 
Ảnh: BHCC
Người dân sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số khi đi khám chữa bệnh. Ảnh: BHCC
Người dân sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số khi đi khám chữa bệnh. Ảnh: BHCC
Lên top