Toàn bộ học sinh Khánh Hòa nghỉ học từ ngày mai để tránh bão

Toàn bộ học sinh Khánh Hoa fđược nghỉ học từ ngày 30.10 để tránh trú bão. Ảnh: P.L
Toàn bộ học sinh Khánh Hoa fđược nghỉ học từ ngày 30.10 để tránh trú bão. Ảnh: P.L
Toàn bộ học sinh Khánh Hoa fđược nghỉ học từ ngày 30.10 để tránh trú bão. Ảnh: P.L
Lên top