Toàn bộ diện tích rừng tràm U Minh Hạ báo động cháy cấp cao nhất

Toàn bộ diện tích rừng tràm U Minh Hạ đều báo động cháy cấp 5. Ảnh Nhật Hồ
Toàn bộ diện tích rừng tràm U Minh Hạ đều báo động cháy cấp 5. Ảnh Nhật Hồ
Toàn bộ diện tích rừng tràm U Minh Hạ đều báo động cháy cấp 5. Ảnh Nhật Hồ
Lên top