Toàn bộ Bệnh viện Thận Hà Nội phải cách ly vì ca bệnh COVID-19 số 254

Nhân viên CDC Hà Nội triển khai công việc tại thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: H.V.M
Nhân viên CDC Hà Nội triển khai công việc tại thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: H.V.M
Nhân viên CDC Hà Nội triển khai công việc tại thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: H.V.M
Lên top