Toàn bộ bệnh nhân COVID-19 ở Điện Biên đã được chữa khỏi

Toàn bộ bệnh nhân COVID-19 ở Điện Biên đã được chữa khỏi. Ảnh: Văn Thành Chương
Toàn bộ bệnh nhân COVID-19 ở Điện Biên đã được chữa khỏi. Ảnh: Văn Thành Chương
Toàn bộ bệnh nhân COVID-19 ở Điện Biên đã được chữa khỏi. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top