Tòa Tối cao: Không có chủ trương dựng tượng vua trong toàn ngành

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tại phiên họp. Ảnh: Việt Dũng.
Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tại phiên họp. Ảnh: Việt Dũng.
Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tại phiên họp. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top