Tòa nhà 25 tầng bỏ hoang nhiều năm giữa trung tâm thành phố Hải Phòng

Tòa nhà Vipco 25 tầng bỏ hoang nhìn từ quảng trường Nhà hát lớn Hải Phòng - ảnh PV
Tòa nhà Vipco 25 tầng bỏ hoang nhìn từ quảng trường Nhà hát lớn Hải Phòng - ảnh PV
Tòa nhà Vipco 25 tầng bỏ hoang nhìn từ quảng trường Nhà hát lớn Hải Phòng - ảnh PV
Lên top