Tọa đàm: Sáng tạo, làm chủ công nghệ bảo dưỡng các công trình Dầu khí

Toàn cảnh buổi tọa đàm trực tuyến "Sáng tạo, làm chủ công nghệ trong hoạt động bảo dưỡng các công trình Dầu khí". Ảnh: Đình Hải
Toàn cảnh buổi tọa đàm trực tuyến "Sáng tạo, làm chủ công nghệ trong hoạt động bảo dưỡng các công trình Dầu khí". Ảnh: Đình Hải
Toàn cảnh buổi tọa đàm trực tuyến "Sáng tạo, làm chủ công nghệ trong hoạt động bảo dưỡng các công trình Dầu khí". Ảnh: Đình Hải
Lên top