Tổ hợp khách sạn, bar, karaoke Avatar Nghệ An đang cháy

Nơi xẩy ra đám cháy
Nơi xẩy ra đám cháy
Nơi xẩy ra đám cháy
Lên top