Tổ công tác đặc biệt có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ Hà Nội dập dịch COVID-19

Gần 11 nghìn người dân thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Việt Nguyễn- Sơn Tùng (chụp ngày 10.4.2020)
Gần 11 nghìn người dân thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Việt Nguyễn- Sơn Tùng (chụp ngày 10.4.2020)
Gần 11 nghìn người dân thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Việt Nguyễn- Sơn Tùng (chụp ngày 10.4.2020)
Lên top