Tố công tác của Bộ Y tế đến Tiền Giang giúp chống dịch COVID-19

Tỉnh Tiền Giang nỗ lực khóng chế dịch bệnh lây lan. Ảnh: C.T
Tỉnh Tiền Giang nỗ lực khóng chế dịch bệnh lây lan. Ảnh: C.T
Tỉnh Tiền Giang nỗ lực khóng chế dịch bệnh lây lan. Ảnh: C.T
Lên top