Tổ chức thi tốt nghiệp THPT ở vùng dịch Đà Nẵng: Rủi ro và mạo hiểm

Việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong lúc đang diễn ra dịch là quá mạo hiểm. Ảnh: Hữu Long
Việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong lúc đang diễn ra dịch là quá mạo hiểm. Ảnh: Hữu Long
Việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong lúc đang diễn ra dịch là quá mạo hiểm. Ảnh: Hữu Long
Lên top