Tổ chức lễ tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì COVID-19 vào tối 19.11

Đèn hoa đăng sẽ được thả trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tàu Hủ - Bến Nghé để tưởng niệm người mất vì COVID-19.  Ảnh: ĐÌNH LÂM
Đèn hoa đăng sẽ được thả trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tàu Hủ - Bến Nghé để tưởng niệm người mất vì COVID-19. Ảnh: ĐÌNH LÂM
Đèn hoa đăng sẽ được thả trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tàu Hủ - Bến Nghé để tưởng niệm người mất vì COVID-19. Ảnh: ĐÌNH LÂM
Lên top