Tổ chức lễ truy điệu và an táng 17 hài cốt chiến sĩ đặc công

Lễ truy điệu, an táng 17 hài cốt chiến sĩ đặc công ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phước Sơn. Ảnh: Thanh Chung
Lễ truy điệu, an táng 17 hài cốt chiến sĩ đặc công ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phước Sơn. Ảnh: Thanh Chung
Lễ truy điệu, an táng 17 hài cốt chiến sĩ đặc công ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phước Sơn. Ảnh: Thanh Chung
Lên top