Tổ chức kiểm điểm vụ thu tiền dân khi ký xác nhận hỗ trợ COVID-19

Người dân đến xác nhận tại UBND phường Hải Thành. Ảnh: Lê Phi Long
Người dân đến xác nhận tại UBND phường Hải Thành. Ảnh: Lê Phi Long
Người dân đến xác nhận tại UBND phường Hải Thành. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top