Tổ chức hoạt động văn hóa cho 600 du khách Trung Quốc là không sai luật

Du khách Trung Quốc giao lưu, chụp ảnh bên trong Cung cá heo. Ảnh: N.Q
Du khách Trung Quốc giao lưu, chụp ảnh bên trong Cung cá heo. Ảnh: N.Q
Du khách Trung Quốc giao lưu, chụp ảnh bên trong Cung cá heo. Ảnh: N.Q
Lên top