Tổ chức chuyến bay đưa người dân từ các tỉnh phía Nam về địa phương

Khu vực xét nghiệm nhanh COVID-19 trước chuyến bay tại Nội Bài. Ảnh ĐT
Khu vực xét nghiệm nhanh COVID-19 trước chuyến bay tại Nội Bài. Ảnh ĐT
Khu vực xét nghiệm nhanh COVID-19 trước chuyến bay tại Nội Bài. Ảnh ĐT
Lên top