TKV tổ chức Tết thợ mỏ cho trên 1.300 công nhân lao động

Trao tiền hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh TKV
Trao tiền hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh TKV
Trao tiền hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh TKV
Lên top