Tỉnh ủy Trà Vinh thông tin về việc chỉ định bí thư ngay tại đại hội

Lên top