Tỉnh ủy Nghệ An quyết liệt chấn chỉnh tình trạng lạm thu

Do cha nợ tiền đóng góp, Nguyễn Văn Bắc (Nam Đàn, Nghệ An) bị Trưởng Công an xã phê xấu vào hồ sơ. Ảnh: QĐ
Do cha nợ tiền đóng góp, Nguyễn Văn Bắc (Nam Đàn, Nghệ An) bị Trưởng Công an xã phê xấu vào hồ sơ. Ảnh: QĐ
Do cha nợ tiền đóng góp, Nguyễn Văn Bắc (Nam Đàn, Nghệ An) bị Trưởng Công an xã phê xấu vào hồ sơ. Ảnh: QĐ
Lên top