Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo “nóng” việc quản lý đất đai ở Phú Quốc

Thời gian gần đây trên địa bàn xã Dương Tơ, xã Cửa Dương xuất hiện tình trạng người dân, doanh nghiệp ngang nhiên phân lô, xẻ nền đất nông nghiệm một cách ồ ạt.
Thời gian gần đây trên địa bàn xã Dương Tơ, xã Cửa Dương xuất hiện tình trạng người dân, doanh nghiệp ngang nhiên phân lô, xẻ nền đất nông nghiệm một cách ồ ạt.
Thời gian gần đây trên địa bàn xã Dương Tơ, xã Cửa Dương xuất hiện tình trạng người dân, doanh nghiệp ngang nhiên phân lô, xẻ nền đất nông nghiệm một cách ồ ạt.
Lên top