Tỉnh ủy Đắk Lắk lập đoàn giám sát cải cách hành chính nhiều sở, ngành

Người dân đến làm thẻ căn cước công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Người dân đến làm thẻ căn cước công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Người dân đến làm thẻ căn cước công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Lên top