Tình trạng khẩn cấp của đập chứa 4,3 triệu m3 nước tại Quảng Trị: Khẩn trương xử lý sự cố

Phần sạt, trượt kéo dài gần 70m.
Phần sạt, trượt kéo dài gần 70m.