Tình trạng khẩn cấp của đập chứa 4,3 triệu m3 nước tại Quảng Trị: Khẩn trương xử lý sự cố

Phần sạt, trượt kéo dài gần 70m.
Phần sạt, trượt kéo dài gần 70m.
Phần sạt, trượt kéo dài gần 70m.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top