Tỉnh Thừa Thiên Huế bàn giao 2 thôn cho tỉnh Quảng Trị quản lý

Lễ bàn giao, tiếp nhận công tác quản lý địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TN.
Lễ bàn giao, tiếp nhận công tác quản lý địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TN.
Lễ bàn giao, tiếp nhận công tác quản lý địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TN.
Lên top