Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu rà soát lại toàn bộ danh sách những hộ nghèo

Lên top