“Tinh thần Lý Tự Trọng - khát vọng của thanh niên”

Công bố mẫu tượng chân dung Anh hùng Lý Tự Trọng. Ảnh: TT.
Công bố mẫu tượng chân dung Anh hùng Lý Tự Trọng. Ảnh: TT.
Công bố mẫu tượng chân dung Anh hùng Lý Tự Trọng. Ảnh: TT.
Lên top