Tinh thần Đà Nẵng

Cầu Rồng - Biểu tượng của TP Đà Nẵng. Ảnh: Lê Tuấn
Cầu Rồng - Biểu tượng của TP Đà Nẵng. Ảnh: Lê Tuấn
Cầu Rồng - Biểu tượng của TP Đà Nẵng. Ảnh: Lê Tuấn
Lên top