Tỉnh táo trước tin giả ngày càng tinh vi

Nhiều tin giả lộng hành trong thời điểm dịch COVID-19, gây hoang mang dư luận. Ảnh: Đ.Tr
Nhiều tin giả lộng hành trong thời điểm dịch COVID-19, gây hoang mang dư luận. Ảnh: Đ.Tr
Nhiều tin giả lộng hành trong thời điểm dịch COVID-19, gây hoang mang dư luận. Ảnh: Đ.Tr
Lên top