Tỉnh Sơn La đề xuất được truy xuất nguồn gốc cây đào

Tỉnh Sơn La  đề nghị cho phép truy xuất nguồn gốc cho cây đào. Ảnh: Minh Nguyễn.
Tỉnh Sơn La đề nghị cho phép truy xuất nguồn gốc cho cây đào. Ảnh: Minh Nguyễn.
Tỉnh Sơn La đề nghị cho phép truy xuất nguồn gốc cho cây đào. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lên top