Tỉnh Quảng Trị bổ nhiệm cùng lúc 1 lãnh đạo sở và 2 bí thư huyện

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chúc mừng tân Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NP.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chúc mừng tân Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NP.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chúc mừng tân Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NP.
Lên top