Tình nguyện viên tiêm vaccine là F0, Khánh Hòa khẩn trương truy vết F1

Lên top