Tình nguyện sang Lào dạy học, giáo viên trở về thành thất nghiệp

Cô giáo Phạm Minh Hạnh cầm trên tay tờ giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ 3 dạy tình nguyện ở Lào. Ảnh: QN
Cô giáo Phạm Minh Hạnh cầm trên tay tờ giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ 3 dạy tình nguyện ở Lào. Ảnh: QN
Cô giáo Phạm Minh Hạnh cầm trên tay tờ giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ 3 dạy tình nguyện ở Lào. Ảnh: QN
Lên top