Tình người trong lũ dữ

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thăm và kiểm tra công tác phòng tránh lũ lụt tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thăm và kiểm tra công tác phòng tránh lũ lụt tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thăm và kiểm tra công tác phòng tránh lũ lụt tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top