Tỉnh Long An hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Cảnh (thứ 5, phải qua) trao bảng tượng trưng tiền và quà hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình. K.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Cảnh (thứ 5, phải qua) trao bảng tượng trưng tiền và quà hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình. K.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Cảnh (thứ 5, phải qua) trao bảng tượng trưng tiền và quà hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình. K.N
Lên top