Tỉnh Khánh Hòa: Mạnh tay xử lý nợ bảo hiểm xã hội kéo dài

Cán bộ BHXH Khánh Hòa tư vấn cho người lao động tham gia loại hình bảo hiểm phù hợp và theo dõi quá trình đóng bảo hiểm của mình. Ảnh: P.Linh
Cán bộ BHXH Khánh Hòa tư vấn cho người lao động tham gia loại hình bảo hiểm phù hợp và theo dõi quá trình đóng bảo hiểm của mình. Ảnh: P.Linh
Cán bộ BHXH Khánh Hòa tư vấn cho người lao động tham gia loại hình bảo hiểm phù hợp và theo dõi quá trình đóng bảo hiểm của mình. Ảnh: P.Linh
Lên top