Tĩnh Gia -Thanh Hoá: Không có quyết định vẫn thu hồi đất của dân

Người dân bức xúc vì việc thu hồi đất chưa rõ ràng về pháp lý. Ảnh: Trần Lâm
Người dân bức xúc vì việc thu hồi đất chưa rõ ràng về pháp lý. Ảnh: Trần Lâm
Người dân bức xúc vì việc thu hồi đất chưa rõ ràng về pháp lý. Ảnh: Trần Lâm
Lên top