Tỉnh đoàn Quảng Trị tặng quà cho người lao động nghèo

Tỉnh đoàn Quảng Trị tặng quà cho người dân ở huyện Hướng Hóa. Ảnh: TĐ.
Tỉnh đoàn Quảng Trị tặng quà cho người dân ở huyện Hướng Hóa. Ảnh: TĐ.
Tỉnh đoàn Quảng Trị tặng quà cho người dân ở huyện Hướng Hóa. Ảnh: TĐ.
Lên top