Tính đến phương án sử dụng máy bay để cứu hộ tàu cá gặp nạn

Lực lượng kiểm ngư sẵn sàng ứng cứu tàu cá gặp nạn.
Lực lượng kiểm ngư sẵn sàng ứng cứu tàu cá gặp nạn.
Lực lượng kiểm ngư sẵn sàng ứng cứu tàu cá gặp nạn.
Lên top