Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tỉnh đầu nguồn vùng lũ cũng thiếu nước sạch

Bà Claude Zukowski, Lãnh đạo Chương trình Cứu Trợ Thiên Tai Toàn Cầu của P&G đang thử sản phẩm lọc nước tại buổi lễ. (Ảnh: L.T)
Bà Claude Zukowski, Lãnh đạo Chương trình Cứu Trợ Thiên Tai Toàn Cầu của P&G đang thử sản phẩm lọc nước tại buổi lễ. (Ảnh: L.T)