Tỉnh đầu nguồn vùng lũ cũng thiếu nước sạch

Bà Claude Zukowski, Lãnh đạo Chương trình Cứu Trợ Thiên Tai Toàn Cầu của P&G đang thử sản phẩm lọc nước tại buổi lễ. (Ảnh: L.T)
Bà Claude Zukowski, Lãnh đạo Chương trình Cứu Trợ Thiên Tai Toàn Cầu của P&G đang thử sản phẩm lọc nước tại buổi lễ. (Ảnh: L.T)
Bà Claude Zukowski, Lãnh đạo Chương trình Cứu Trợ Thiên Tai Toàn Cầu của P&G đang thử sản phẩm lọc nước tại buổi lễ. (Ảnh: L.T)
Lên top