Tỉnh Đắk Lắk nói gì việc Phó Chủ tịch HĐNĐ tỉnh chưa có bằng đại học?

Ông Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk.
Ông Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk.
Ông Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk.
Lên top