Tỉnh Bình Thuận chung tay san sẻ khó khăn cùng TPHCM và Bình Dương

Tỉnh Bình Thuận chung tay san sẻ khó khăn cùng TPHCM và Bình Dương. Ảnh: Hà Anh Chiến
Tỉnh Bình Thuận chung tay san sẻ khó khăn cùng TPHCM và Bình Dương. Ảnh: Hà Anh Chiến
Tỉnh Bình Thuận chung tay san sẻ khó khăn cùng TPHCM và Bình Dương. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top