Tỉnh Bến Tre làm lễ an vị tượng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Chùa Tuyên Linh (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) nơi an vị tượng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: A.N
Chùa Tuyên Linh (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) nơi an vị tượng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: A.N
Chùa Tuyên Linh (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) nơi an vị tượng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: A.N
Lên top