Tỉnh Bến Tre chính thức đề xuất làm phà Rạch Miễu

Cầu Rạch Miễu ngày khánh thành. Ảnh: K.Q
Cầu Rạch Miễu ngày khánh thành. Ảnh: K.Q
Cầu Rạch Miễu ngày khánh thành. Ảnh: K.Q
Lên top