Tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp cận vaccine qua 3 kênh, ưu tiên tiêm cho CN

Tiêm vaccine cho công nhân Công ty TNHH Anyone Vina, KCN Quế Võ (Bắc Ninh) để chuẩn bị đi làm trở lại. Ảnh: H.T
Tiêm vaccine cho công nhân Công ty TNHH Anyone Vina, KCN Quế Võ (Bắc Ninh) để chuẩn bị đi làm trở lại. Ảnh: H.T
Tiêm vaccine cho công nhân Công ty TNHH Anyone Vina, KCN Quế Võ (Bắc Ninh) để chuẩn bị đi làm trở lại. Ảnh: H.T
Lên top