Tỉnh Bắc Giang ra kết luận vụ gần 700 lao động "chui" ở KCN Quang Châu

Công nhân Công ty TNHH Luxshare-Ict Việt Nam (KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang.
Công nhân Công ty TNHH Luxshare-Ict Việt Nam (KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang.
Công nhân Công ty TNHH Luxshare-Ict Việt Nam (KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang.
Lên top