Tin tức Hà Nội ngày 3.3: Hiệu trưởng, hiệu phó đi lễ trong giờ làm; Niêm phong cây xăng dầu Kumho Việt Thanh